את התמורות שחלו וחלות בעיר באר שבע בשנים האחרונות, והפיכתה למעוז חדשנות ישראלי, מוקד משיכה עבור צעירים רבים.


ארגון Israel & Co הינו ארגון אשר חרט על דגלו את העלאת המודעות למדינת ישראל ולסוגיות הליבה עמה היא מתמודדת, בקרב המנהיגות העתידית בארה"ב. כחלק מפעילות הארגון, מגיעות לישראל משלחות של סטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות המובילות בארה”ב בתחום המשפט, מדיניות ציבורית מנהל עסקים. סטודנטים אלה אותרו כמנהגי העתיד של ארה”ב בתחום החברה, הפוליטיקה, המשפט והממשל. מטרת המשלחת הינה לחשוף את מדינת ישראל לאלו אשר עתידים להוביל את דעת הקהל הציבורית בשנים הקרובות.