מדובר בקבוצה שחרטה על דגלה את המנהיגות לשנים הבאות, הנפגשת עם בכירים בשלטון המרכזי והמקומי, במטרה לשמוע מגוון דעות.

דנילוביץ' הרצה בפני הסטודנטים על דרך כוחה של מנהיגות וכן על התפתחותה של באר שבע .

חקשור, הציגה בפני הסטודנטים את הפרויטקים העתידיים של באר שבע והמשמעות להמשך התפתחותה לשנים הבאות.

המנהיגים העתידיים העניקו בתום האירוע לדנילוביץ'  תעודת הוקרה על פועלו כמנהיג צעיר ומבטיח.