מדובר בפעילות משותפת של עמותת "עיניים בדרכים", מטה בטיחות בדרכים בעיריית באר שבע וועד הורי בית הספר, להגברת הבטיחות בדרכי הגישה והכניסה לבתי הספר היסודיים ולהפחתת הלחץ בכניסה למוסדות החינוך באמצעות קיצור שהות ההורים המסיעים.

המיזם עתיד לפעול בכל בתי הספר היסודיים בב"ש.

יש לציין כאמור, שהפרויקט מופעל בהתנדבות מלאה באמצעות הורים המתודרכים ומלווים לאורך המייזם על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.