הפופולריות הגוברת של שכונת רמות ותנופת הבנייה בשנים האחרונות הביאו להקמת מאות יחידות דיור בשכונה, ובמקביל גם לתוספת של מאות רכבים שהובילו לעומסי תנועה חריפים.

בעקבות מצוקת התושבים, ולאחר בחינה מקיפה של מערך התנועה בשכונה, הוחלט בעיריית באר שבע שלא לאשר תוספת של יחידות דיור מעבר לאלו הקבועות בתב"עות (תוכניות בניין עיר) של השכונה. ההחלטה התקבלה בישיבת וועדת התכנון והבנייה בראשות טל אל-על, סגן ראש העיר, מחזיק תיק ההנדסה ויו"ר הוועדה שהגיש את ההצעה.

-

במסגרת ההחלטה, תצומצם תוספת אפשרית של כ-1,200-1,500 יחידות דיור, ובנוסף תימנע הקמת מאות יחידות דיור נוספות באמצעות שינוי תב"ע. בנוסף, בעיריית באר שבע בוחנים דרכים לשיפור התנועה בשכונת רמות בשעות העומס על ידי פתיחת יציאה נוספת מהשכונה לכיוון כביש 60, הפרדה מפלסית בצומת מרכזית והפיכת כיכרות תנועה לצמתים מרומזרים, זאת במטרה לשפר את זרימת התנועה הפקוקה כיום.

טל אל-על בישר על ההחלטה שנעשתה מתוך אחריות ציבורית: "הזמנו בדיקה מקצועית ומקיפה של כל מערך התנועה בשכונת רמות רבתי, הכוללת הן את עומסי התנועה הקיימים והן את עומסי התנועה החזויים על פי תכניות הפיתוח של השכונה בשנים הקרובות".

"בדיקה זו הסתיימה ולאור תוצאותיה הגענו למסקנה המקובלת הנתמכת על ידי ראש העיר רוביק דנילוביץ' כי אין מקום להוספת יחידות דיור מעבר למה שכבר אושר בתוכניות קיימות״. סיכם אל-על.

על החלטת וועדת התכנון והבנייה יכול הציבור להגיב בכתב (אף על פי שהחוק לא מחייב) במהלך החודש הקרוב והארות שבמידה ותוגשנה, יידונו בוועדת התכנון והבנייה.

מדובר בהחלטה דרמטית עבור תושבי רמות, שכן אלו נאלצים להידחק בפקקים של למעלה מחצי שעה מדי בוקר רק כדי לצאת מהשכונה. ההחלטה שמשמעותה מניעת הקמת אלפי יחידות דיור נוספות במקביל לבחינת אפשרויות להקלה על עומסי התנועה, יביאו בתקווה לשיפור משמעותי ביכולת הניידות של תושבי השכונה, וישימו סוף למצוקת הפקקים.

כמו כן, מדובר בהחלטה התואמת את תוכנית המתאר לבאר שבע הכוללת בנוסף גם ביטול של כ-17,000 יח״ד בצפון שכונת רמות, שטח שעליו יוקם יער ירוק ופתוח לרווחת תושבי העיר באר שבע והאזור כולו.