הכמרים, שהינם חברי אותה כנסייה במדינות האמריקאיות התלוו למסעו של אברהם אבינו וצעדו יחד איתו בדרכו אל הארץ המובטחת. הם שמעו גם על הפעילויות הרבות שמתקיימות במתחם בחגים, בחופשות ובימי הקיץ והתרשמו מאוד לשמוע מצוות המרכז על תנופת הפיתוח של העיר העתיקה בשנים האחרונות ועל תנועת התיירים שמגיעים אליה מרחבי העולם.

-

בראש המשלחת עמד פסטור חוויאר אמילקר מארה"ב, שהינו אורח קבוע של מרכז המבקרים. הכומר המכובד נוהג להגיע מדי שנה לביקור בבאר אברהם, מלווה בחברים מהכנסייה. צוות המרכז סיפר כי הקבוצה נהנתה מאוד ואמילקר צפוי לשוב לביקור נוסף כבר בדצמבר הקרוב.