משרד מבקר המדינה בודק האם ייתכן שחברי סגל אקדמי במספר אוניברסיטאות בארץ קיבלו תוספת שכר למשכורתם בצורת מענק, בעקבות הצהרות כוזבות שנתנו. תחילה, יש לרדת לעומקו של העניין ולחזור לשנת 1994. בשנה זו סוכם בין ארגוני חברי הסגל האקדמי לבין ראשי האוניברסיטאות הסדר, בו יקבלו חבר הסגל תשלום מענק "זמן מלא", אשר מזכה את חבר הסגל בתוספת שכר. ההסדר קובע כי המענק יינתן לחברי סגל שלא קיבלו הכנסה מעבודה נוספת הגבוהה מהתקרה שנקבעה בזמן הלימודים.

אולם, בחודשי הקיץ, הזמן בו לא מתקיימים לימודים באוניברסיטה, אנשי הסגל רשאים לעבוד ולהרוויח ללא תקרה מסוימת. יחד עם זאת, מתחקיר שערך אביחי מרציאנו מרדיו דרום, נראה כי קיים מספר לא מבוטל של מרצים וחברי סגל אקדמי, אשר עובדים לאורך כל השנה במקומות אחרים ומוציאים את החשבונית על עבודה זו רק לחודשי הקיץ. כך, יוצא מצב בו חבר סגל מקבלים מידי שנה את מענק "זמן מלא" במרמה.

על פי התחקיר שנערך, מדובר בתופעה שכיחה, נפוצה ומתמשכת, אשר נמשכת כבר למעלה מ-10 שנים. נראה כי ישנה לכאורה הונאה של סגל אקדמי בכיר, בשווי של מאות אלפי שקלים הנלקחים מידי שנה מכספי האוניברסיטאות. מ', חבר סגל אשר התראיין לרדיו דרום, סיפר: "מה עושים הרבה אנשים? כבר יותר מעשר שנים שמרצים של האוניברסיטה העברית אומרים, אוקיי, נעבוד באיזו מכללה פה... בשנות התשעים הייתי עושה את זה גם כן... עכשיו לצורך העניין אתה עושה בוחטה של מאה אלף שקל.. והכל בסדר, לא צריך לדווח".

-

אחד מהמקרים הללו קרה באוניברסיטת בן גוריון פה בבאר שבע. בחודש פברואר האחרון משרד מבקר המדינה אילץ חבר סגל אקדמי להחזיר לאוניברסיטת בן גוריון 45,000 ₪, כולל ריבית והצמדה שהטילו עליו. המרצה אמר בתגובה לכך כי "נראה שהתרשל" בחידוש האישור לעבודה נוספת. גם באוניברסיטת בר אילן, מצא מבקר המדינה של שנת 2009, מיכה לינדנשטראוס, כי שישה מעובדי מנהלה בכירים שאינם בסגל האקדמי, קיבלו גם כן את המענק.

נראה כי אפילו קודם לכן, עוד בשנת 2000, הבעיה כבר צפה. בדו"ח מלץ אשר בוחן את הצורך בשינוי המבנה הארגוני של האוניברסיטאות, כבר אז נקבע כי: "הניהול האקדמי, במתכונתו הנוכחית, לא הצליח להתמודד עם בעיית העבודה הנוספת של הסגל האקדמי מחוץ למוסד, ולשמור על ענייני האוניברסיטה". כבר כמעט 20 שנת שעברו מאז ועדיין, לא נראה כי השינוי הארגוני באופק.

-

מהמועצה להשכלה גבוהה נמסר בתגובה: "הנחיות ות"ת קובעות ומפרטות את תנאי הזכאות למענק זמן מלא. האוניברסיטאות וארגוני הסגל מחויבים לעמוד בהנחיות אלו וכל חריגה מהן דורשת אישור פורמאלי מות"ת ומהממונה על השכר באוצר. יובהר, כי זכאים למענק גם כאלו שעובדים בעבודה נוספת (עפ"י התקנון האקדמי הנהוג במוסד) ועד לתקרות הכנסה המתעדכנות מעת לעת, כל זאת עפ"י האמור בהנחיות."

וועד ראשי האוניברסיטאות מסר כי: "נהלי וכללי מענק הקדשת זמן מלא למוסד, מבוססים על הסכם קיבוצי משנת 1994 וידועים היטב לחברי הסגל בכל מוסד ומבוססים על הצהרות בכתב של חברי הסגל. האוניברסיטאות אינן מכירות את התופעה שאתם מתייחסים אליה, ובמידה ועולה חשש לפעילות שאינה חוקית, כפי שנרמז, חשוב לבודקה ואם יש בה ממש, לפעול למיגורה, כולל פניה לרשויות האכיפה המתאימות".

במשרד מבקר המדינה נמסרה התגובה הבאה: "המשרד נמצא בעיצומה של מטלת ביקורת הבודקת ביו השאר היבטים בקשר לעבודה נוספת של חברי סגל אקדמי. פרק ביקורת זה יתפרסם במסגרת הדוח השנתי הבא של מבקר המדינה, שיתפרסם לציבור בחודש מאי 2018. עד לפרסום הדו"ח , לא נמסור פרטים נוספים".

להאזנה לדיווח המלא בתכנית "בוקר טוב דרום":