לפני כשנה, פנתה שגרירות ניו זילנד לרשות הטבע והגנים וביקשה להציב שלט אשר יספר את סיפור מורשת הקרב, במלאת 100 שנים לשחרור העיר, בגן לאומי תל באר שבע. רשות הטבע והגנים נרתמה לפרויקט בשיתוף עם גורמים נוספים  והיום במסגרת טקסי הזיכרון חנכה את המיצג. הטקס נערך בהשתתפות המושלת הכללית של הכתר הבריטי בניו זילנד גב' פטסי רידי, מנכ"ל רשות הטבע והגנים מר שאול גולדשטיין ואורחים נוספים.

-

במעמד זה, הודתה המושלת לרשות הטבע והגנים שאפשרה את קיום הטקס בגן לאומי תל באר שבע.

בטקס זיכרון שנערך מאוחר יותר בתל באר שבע בהשתתפות ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו וראש ממשלת אוסטרליה מר מלקולם טרנבול,  אמר נתניהו כי כבוד הוא לנו שנאומה הראשון של מושלת הכתר הבריטי בניו זילנד נערך במקום סימבולי זה - תל באר שבע.