באירוע המרכזי השתתפו בין היתר מ"מ וסגני רה"ע, הנהלת העיר וחברי מועצה, נציגי צה"ל, תלמידים ומורים.

במסגרת האירוע שהופק על ידי עיריית באר שבע, חברת "כיוונים" ותיכון מקיף רבין  ביצעו תלמידי תיכון רבין את המסכת "אומרים ישנה ארץ". כמו כן, הוצגה במקום תערוכה המתארת את חיי יצחק רבין ז"ל פועלו ומורשתו.