פרופ' רבקה כרמי אמורה לסיים באביב 2018 את הקדנציה השלישית שלה כנשיאת אוניברסיטת בן גוריון, מאז התחילה את תפקידה בשנת 2005. אלא שוועדת החיפוש של האוניברסיטה המליצה לאחרונה להאריך את כהונתה בשנתיים נוספות ועוררה סערה.

מאז מונתה וועדת החיפוש של האוניברסיטה למינוי נשיא/ה חדש, לא הצליחה להגיע להכרעה בין שני מועמדים מרכזיים, פרופ' דן בלומברג ובין פרופ' אלכסנדר לובוצקי. במקום זאת, החליטה הוועדה להמליץ לתמוך בנשיאה המכהנת, וזאת בניגוד להנחיות המל"ג, המאפשרות כהונה עד 12 שנים בלבד.

-

בתחילת השבוע הוחלט בישיבת הסנאט כי "ועדת החיפוש לנשיא האוניברסיטה כשלה בתפקידה, והחמיצה הזדמנות לבחירת נשיא מעולה לאוניברסיטה מבין מספר מועמדים ראויים שהציגו את מועמדותם. הסנאט מביע אי אמון ביו"ר ועדת החיפוש וקורא לו להתפטר מתפקידו".

אמש (רביעי) השבית סנאט האוניברסיטה את הלימודים לשעתיים לצורך אסיפת הסברה, בו קראו נציגי הסגל הבכיר לא לאשר את המשך כהונתה של פרופ' כרמי, אלא להמליץ על מועמדים אחרים לתפקיד הנשיא. התנגדות להחלטה צפויה להתקבל גם מהמועצה להשכלה גבוהה, שכאמור וועדת החיפוש פועלת בניגוד להנחיותיה.  

מאוניברסיטת בן גוריון נמסר כי "הליך בחירת נשיא האוניברסיטה מתבצע כדין על ידי הגוף המוסמך לביצועו ועל פי הוראות התקנון הכללי של האוניברסיטה. כשתושלם מלאכת בחירת הנשיא/ה הבא/ה, תצא הודעה מסודרת בנושא".

מהמל"ג נמסר: "החלטת המל"ג מ-2010 קובעת תקופת כהונה מקסימלית של 12 שנים לנשיא. אוניברסיטת בן גוריון מודעת להנחייה זו".