במסגרת תפקידיה בין היתר עסקה בקידום פרויקטים פיזיים וחברתיים ופיתוח שירותים לרבות גיוס משאבים, כתיבה ופיתוח מודלים מקצועיים חדשניים, בניית מערך הדרכות ותוכניות עבודה והטמעתן.

ששון החליפה בתפקיד את עדנה סבאג-קריבוי שפרשה לגמלאות בתום 40 שנות עבודה בעירייה, מתוכם 17 שנה כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. ששון ציינה כי היא רואה זכות גדולה לשמש בתפקיד שמהותו העצמת וקידום נשים ומברכת על ההזדמנות המקצועית.