בימים אלו החלו בביצוע עבודות פיתוח של שלב ג' בקטע שבין רחוב דוד המלך ועד רחוב אביה השופט.  משך ביצוע שלב זה כארבעה חודשים (יתכנו שינויים במשך הזמן בהתאם לתנאי השטח).

במהלך העבודות הצמתים ברחוב אברהם אבינו פתוחים לתנועה וכן מתאפשרת גישה מלאה להולכי רגל ולכלל העסקים ובתי הספר באזור הפרויקט.

יצוין שבמסגרת העבודות חלים שינויים בהסדרי התנועה והחנייה בהתאם לשלבי הביצוע. יש לעקוב אחר הנחיות השילוט והוראות התמרור ולנהוג בזהירות.