רחל לוי, מנהלת קשרי קהילה באדמה, ציינה כי "חינוך הילדים לעבודת אדמה וחינוך לקיימות הוא מהערכים שאדמה מובילה בהשקעותיה בקהילה.  ההתגייסות של הגננות אינה מובנת מאליה הן גילו להט , אהבה לילדים ומקצועיות ואלה באו לידי ביטוי והובילו לתוצאה הנאה הן בגינה והן בקרב החינוך לקיימות לדור העתיד".